Vastgoed Boers Advocaten
hoek

Vastgoed

De wereld van het vastgoed is continu in beweging: ontwikkelen, herontwikkelen, splitsen van gebouwen en natuurlijk koop- en verkoop. Onze advocaten kunnen u in deze processen begeleiden en procederen. Denk daarbij niet alleen aan civiele geschillen: ontbinden van onroerend goed vennootschappen, kort geding tot nakoming van een leverings- of afnameplicht, gebreken die na een koop aan het licht komen, maar ook aan bestuursrechtelijk optreden: bijvoorbeeld het wijzigen van een bestemmingsplan en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Wij hebben een open oog voor de bijzondere positie va de makelaar en de taxateur.

Onze advocaten weten wat er van ze gevraagd wordt en bieden u de gewenste zekerheid.

Voor vastgoed kunt u bij ons terecht voor onder andere het volgende:

 • projectontwikkeling
 • onderhandelingen, afbreken onderhandelingen
 • koopovereenkomst
 • koopopties
 • recht van koop
 • huurbeding
 • voorkeursrecht van koop
 • recht van first refusal
 • dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden
 • non-conformiteit
 • opstal
 • erfpacht
 • erfdienstbaarheden
 • appartementsrechten
 • VvE
 • mandeligheid
 • gebiedsontwikkeling
 • bestemmingsplan
 • provinciale verordening
 • reactieve aanwijzing
 • inpassingsplan
 • crisis- en herstelwet
 • vergunningen
 • planvorming
 • bouwbesluit
 • omgevingsvergunning
 • voorbereidingsprocedure
 • handhaving
 • geluidshinder
 • milieueffectenrapportage (MER)
 • externe veiligheid
 • aanwijzigingsbesluiten
 • flora- en faunawet
 • gebiedsbescherming
 • kostenverhaal/exploitatiebijdragen
 • grondwerving en –uitgifte
 • onteigening
 • wet voorkeursrecht gemeenten
 • aansprakelijkheid overheid igv onrechtmatige besluiten en feitelijk onrechtmatig handelen
 • nadeelcompensatie
 • planschade

 

Hoe wenst u dat we contact opnemen?

Voor het verzenden a.u.b. ons veiligheidscaptcha aanvinken.
Bedankt.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.