Faillissementsrecht en WSNP Boers Advocaten
hoek

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

U bent toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wat deze regeling voor u precies betekent en welke verplichtingen er zijn, leest u hier.

In beginsel duurt het WSNP-traject drie jaar. Voor de uitvoering en begeleiding tijdens deze periode heeft de rechtbank een rechter-commissaris en een bewindvoerder benoemd. De rechter-commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder. De rechter-commissaris beslist onder andere over het vrij te laten bedrag, de sollicitatieplicht, de duur van de postblokkade en over de uiteindelijke duur van de WSNP. De bewindvoerder onderzoekt uw situatie, informeert schuldeisers, brengt verslag uit aan de rechter-commissaris en controleert of u zich aan de verplichtingen houdt.

Tijdens het gehele traject dient u aan de volgende verplichtingen te voldoen:

- Inspanningsverplichting
U moet zich inspannen om zoveel mogelijk geld te verdienen voor de schuldeisers. Dat betekent dat u een fulltime baan voor minimaal 36 uur per week dient te hebben. Indien u dat niet hebt dan rust op u een sollicitatieplicht en dient u te solliciteren naar een fulltime baan.

- Geen nieuwe schulden
U mag tijdens het traject geen nieuwe, bovenmatige schulden laten ontstaan. Daarnaast mag u oude schulden niet afbetalen of op andere wijze schuldeisers bevoordelen.

- Informatieplicht
U voorziet de bewindvoerder op eigen initiatief van zoveel mogelijke relevante informatie. Maandelijks overlegt u bijvoorbeeld: bankafschriften, loonstroken/uitkeringsspecificaties, sollicitatiebrieven, brieven van de Belastingdienst en medische stukken. Ook nieuwe specificaties van de huur/woonlasten, premie zorgverzekering en aan- en toeslagen van de Belastingdienst worden overlegd. Tevens rust op u een spontane informatieplicht. Indien er wijzigingen zijn over bijvoorbeeld samenwonen, een verhuizing, verandering van baan of een vakantie vraagt u vooraf toestemming aan de bewindvoerder.

- Afdrachtplicht
De bewindvoerder maakt een berekening van het vrij te laten bedrag en de rechter-commissaris beslist hoeveel u maandelijks afdraagt aan de boedel. De boedelrekening is speciaal door de bewindvoerder geopend: het is een spaarpot voor de schuldeisers. Aan het einde van het WSNP-traject gaat de bewindvoerder over tot uitdeling aan de schuldeisers.

Aan het einde van het traject wordt door de rechtbank de 'schone lei' verleend: restschulden zijn niet meer opeisbaar.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.wsnp.rvr.org of www.rechtspraak.nl.

 

Hoe wenst u dat we contact opnemen?

Voordat u het formulier verzendt, verzoeken wij u de
veiligheidscaptcha aan te vinken.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.