Publicaties Boers Advocaten
hoek

Ondernemingsrecht publicaties

Onze advocaten publiceren regelmatig. In tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven, gespecialiseerde bladen of zelfs in boekvorm.
Publicaties over ondernemingsrecht vindt u hieronder.
 

Afschaffing van de VAR, hoe nu verder?

De Belastingdienst heeft van de afgehandelde modelovereenkomsten voor zelfstandigen, de vervanger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR), bijna de helft afgekeurd. (bron: Nu.nl)

Lees meer...

Algemene Voorwaarden

Definitie en het nut van standaardbepalingen

Een definitie van algemene voorwaarden wordt weergegeven in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel definieert algemene voorwaarden als:

“een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd”.

Lees meer...

De onbevoegde medewerker

Kan een office-manager die formeel niet bevoegd is een BV te vertegenwoordigen, toch namens de BV een rechtsgeldige overeenkomst sluiten? Of, anders benaderd, kan je als directeur/eigenaar van een BV nog van een overeenkomst af die je office-manager onbevoegd heeft gesloten?

Lees meer...

DGA en toch werknemer?

De praktijk leert dat wanneer die bestuurder/grootaandeelhouder (DGA) zijn diensten (middels zijn eigen vennootschap) aan een andere vennootschap aanbiedt, maar zelden wordt stilgestaan bij de vraag of de DGA daarmee werknemer van die andere vennootschap wordt.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.