Boers Advocaten
hoek

Verruiming vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen

Een groot deel van de Nederlanders heeft een rechtsbijstandverzekering, waar zij zich toe kunnen wenden als ze onverhoopt een juridisch conflict krijgen. Een vraag die dan regelmatig speelt is of de verzekerde vrij is om onder de polis een eigen advocaat te kiezen of dat de verzekeraar bepaalt wie de zaak behandelt. Vaak gebeurt dit dan door juristen die bij hen in dienst zijn en die doorgaans geen advocaat zijn.

Het is inmiddels al jaren zo dat een rechtzoekende met een rechtsbijstandverzekering een eigen advocaat kan inschakelen, vanaf het moment dat de verzekerde verzeild raakt in een juridische procedure. Dit geldt sinds een arrest van het Europese Hof van Justitie in 2013.

Na deze uitspraak van het Europese Hof hebben rechtsbijstandverzekeraars hun polisvoorwaarden aangepast en krijgen verzekerden de vrije advocaatkeuze bij alle procedures. In geval van onderhandelingen die nog niet tot een procedure hadden geleid, gold de vrije advocaatkeuze tot nog toe echter niet.

Hierin komt mogelijk verandering door een baanbrekend arrest dat het Europese Hof van Justitie heeft gewezen op 14 mei 2020. Het Hof oordeelde dat de term ‘gerechtelijke procedure’ ook betrekking heeft op een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling, waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn, hetzij bij het inleiden van deze procedure hetzij na afloop ervan. Het Hof geeft dus een ruime uitleg aan het begrip procedure. 

Dat zou heel goed nieuws zijn voor rechtzoekenden met een rechtsbijstandverzekering: in veel meer gevallen kunnen zij een advocaat naar eigen keuze inschakelen in plaats van dat zij worden ‘opgezadeld’ met een jurist in dienst bij de verzekeringsmaatschappij.

De vraag is echter of deze uitspraak ook van belang is voor de Nederlandse praktijk, omdat deze uitspraak werd gedaan in een Belgische zaak. Het Verbond van Verzekeraars in Nederland is van mening dat de recente uitspraak niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen. In tegenstelling tot België is in Nederland namelijk geen sprake van een wettelijk geregelde en met waarborgen omklede bemiddelingsprocedure. Dergelijke verplichte bemiddelingsprocedures kent de Nederlandse wet niet. Een bijkomend argument is dat alleen op deze wijze de verzekeringspremie betaalbaar blijft en juridische bijstand toegankelijk blijft voor een zo groot mogelijke groep Nederlanders. 

Met andere woorden: als uit de uitspraak van het Europese Hof wel een ruimere vrije advocaatkeuze zou volgen, of er nu sprake is van een procedure of bemiddelingsfase, dan zouden rechtsbijstandverzekeraars veel vaker zaken moeten uitbesteden aan advocaten, met alle kosten van dien en komen de premies onder druk te staan. 

De vraag is nu hoe rechtsbijstandverzekeraars als DAS Rechtsbijstand, Arag Rechtsbijstand, Achmea Rechtsbijstand, etc. zullen gaan reageren en of zij hun polisvoorwaarden wederom gaan aanpassen. In elk geval is het voor de Nederlanders met een rechtsbijstandverzekering wel interessant om goed na te gaan of zij in geval van een juridisch conflict niet sneller een eigen advocaat naar keuze kunnen inschakelen. Mogelijk kunt u zich nu nog sneller dan voorheen laten bijstaan door een vertrouwde advocaat bij u in de buurt.

Voor meer informatie of deskundige begeleiding in letselschade zaken kunt u contact opnemen met mr. Eugénie Ponjee via 0318 - 50 90 89 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.