Publicaties Boers Advocaten
hoek

Huurrecht publicaties

Onze advocaten publiceren regelmatig. In tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven, gespecialiseerde bladen of zelfs in boekvorm.
Publicaties over huurrecht vindt u hieronder.
 

Huurrechtbundel

De nieuwe editie van de bundel huurrecht bedrijfsruimte is gereed. De inhoudsopgave vindt u hieronder:

Lees meer...

Huurrecht in Praktijk

In Tijdschrift Huurrecht in Praktijk nummer 3, mei 2018 / SDU heeft Louis de Boef een artikel geschreven “Wanprestatie van de curator tijdens de boedelperiode”.

Lees meer...

Te late opzegging huurovereenkomst aanvaardbaar.

Voor de opzegging van een huurovereenkomst gelden strikte termijnen. Wanneer de huurder de overeenkomst te laat opzegt wordt deze voortgezet. In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Noord-Holland echter beslist dat een beroep van de verhuurder op een voorzetting van de huurovereenkomst wegens te late opzegging onder omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Lees meer...

Renovatie en de verhuiskostenvergoeding

Door de Hoge Raad zijn onlangs prejudiciële vragen beantwoord over de verhuiskostenvergoeding bij renovatie. Dit op verzoek van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees meer...

De verhuurder van woonruimte en airbnb

De hoofdregel is dat ingebruikgeving van het gehuurde is toegestaan, tenzij de huurder moest aannemen dat de verhuurder daartegen redelijke bezwaren heeft (artikel 7:221 BW). Voor woonruimte ligt dit echter anders. Op grond van artikel 7:244 BW is de huurder van woonruimte niet bevoegd om het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven. Aldus is onderhuur van woonruimte niet toegestaan. Maar hoe zit dat nu bij verhuur via een website als airbnb?

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.