Publicaties Boers Advocaten
hoek

Huurrecht publicaties

Onze advocaten publiceren regelmatig. In tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven, gespecialiseerde bladen of zelfs in boekvorm.
Publicaties over huurrecht vindt u hieronder.
 

Huurrecht bundel 2016 - 2017

Dit is inmiddels de twaalfde update van de bundel Huurrecht bedrijfsruimte. De eerste versie is medio 2003 opgesteld naar aanleiding van het van kracht worden van het toentertijd nog nieuwe huurrecht.

Lees meer...

Te late opzegging huurovereenkomst aanvaardbaar.

Voor de opzegging van een huurovereenkomst gelden strikte termijnen. Wanneer de huurder de overeenkomst te laat opzegt wordt deze voortgezet. In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Noord-Holland echter beslist dat een beroep van de verhuurder op een voorzetting van de huurovereenkomst wegens te late opzegging onder omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Lees meer...

Renovatie en de verhuiskostenvergoeding

Door de Hoge Raad zijn onlangs prejudiciƫle vragen beantwoord over de verhuiskostenvergoeding bij renovatie. Dit op verzoek van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees meer...

De verhuurder van woonruimte en airbnb

De hoofdregel is dat ingebruikgeving van het gehuurde is toegestaan, tenzij de huurder moest aannemen dat de verhuurder daartegen redelijke bezwaren heeft (artikel 7:221 BW). Voor woonruimte ligt dit echter anders. Op grond van artikel 7:244 BW is de huurder van woonruimte niet bevoegd om het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven. Aldus is onderhuur van woonruimte niet toegestaan. Maar hoe zit dat nu bij verhuur via een website als airbnb?

Lees meer...

Huurrecht en Insolventie

Op 11 mei 2016 geeft Louis de Boef les aan advocaten ten behoeve van de Specialisatieopleiding Huurrecht. 

De door hem opgestelde bundel vindt u hier.

Lees meer...

Huurrecht Bedrijfsruimte 2015 / 2016

Dit is inmiddels de elfde update van de bundel Huurrecht bedrijfsruimte. De eerste versie is medio 2003 opgesteld naar aanleiding van het van kracht worden van het toentertijd nog nieuwe huurrecht.

Lees meer...

Aandachtspunten huurcontract

Bij een huurcontract denken de meeste partijen slechts aan de huurpenningen. Zij staren zich daar op blind. Zij vergeten dat als andere kwesties niet of niet goed zijn geregeld, dat -later- veel geld kan kosten.

Lees meer...

Huurrecht Bedrijfsruimte ROZ Model 2012 Winkelruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft op 17 september 2012 een nieuw model huurovereenkomst met nieuwe algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:290 BW vastgesteld.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.