Boers Advocaten
hoek

Faillissementsrecht publicaties

Onze advocaten publiceren regelmatig. In tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven, gespecialiseerde bladen of zelfs in boekvorm.
Publicaties over faillissementsrecht vindt u hieronder.
 

Glijclausule bij faillissement

Wanneer in het zicht van een faillissement activa worden overgedragen en hierdoor de gezamenlijke crediteuren worden benadeeld, heeft de curator de mogelijkheid om met een beroep op de faillissementspauliana de overdracht terug te draaien.

Lees meer...

Pandrecht en eigendomsvoorbehoud

Eén van de mogelijkheden voor een ondernemer om zich te beschermen tegen een niet betalende afnemer is het eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst over op de koper nadat de koopprijs geheel is voldaan. De koper wordt dus geen eigenaar van de zaken maar is slechts houder hiervan zolang volledige betaling van de koopprijs niet heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Huwelijkse voorwaarden en faillissement

Op grond van artikel 20 Fw omvat het faillissement het gehele vermogen van de schuldenaar en al hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft. Wanneer de schuldenaar in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan, wordt op grond van artikel 22 Fw het faillissement tevens beschouwd als een faillissement van de gemeenschap. Dit brengt mee dat ook het vermogen van de echtgenoot of geregistreerd partner van de gefailleerde in de failliete boedel valt. Hoewel de echtgenoot of de geregistreerd partner zelf niet failliet is verklaard, wordt hij of zij op deze wijze wel in het faillissement betrokken.

Lees meer...

Bestuurdersaansprakelijkheid, onderlinge taakverdeling geen disculpatie

Een curator stelt één van de twee bestuurders van een bouwbedrijf aansprakelijk wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. De beide bestuurders van de failliete vennootschap zijn zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd. Er is sprake van het te laat deponeren van de jaarrekening en bovendien is de administratie van de failliete vennootschap niet op orde.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.