Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Ondernemers opgelet, eHerkenning (nog) niet verplicht!

Rechtbank Gelderland oordeelde 15 februari jl. dat de Belastingdienst geen naheffingsaanslagen mag opleggen omdat de belastingplichtige weigerde eHerkenning te gebruiken. Er bestaat geen wettelijke basis om de belastingplichtige te verplichten om eHerkenning aan te schaffen.

EHerkenning betreft de zakelijke variant van DigiD. Wil je inloggen bij de Belastingdienst, dan moet een vennootschap (bv of nv) tegenwoordig inloggen met eHerkenning om aangifte te doen. De ondernemer in kwestie weigerde dit aan te schaffen, onder andere omdat eHerkenning bij een commerciële partij moet worden aangeschaft. De rechtbank stelt de ondernemer in het gelijk, zolang er geen wettelijke basis bestaat die eHerkenning verplicht, mag de Belastingdienst dit ook niet verplichten. Een ondernemer is verplicht om belastingaangifte te doen en de rechtbank is van oordeel dat kosteloos aan die verplichting moet kunnen worden voldaan. De naheffingsaanslag werd vernietigd. 

Maar let op: de Wet digitale overheid gaat de wettelijke basis vormen voor eHerkenning. Deze wet is echter nog niet in werking getreden. De vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding van de wet is volgens de huidige gegevens 1 juli 2022. De daadwerkelijke datum van de inwerkingtreding is afhankelijk van wanneer de Kamer het wetsvoorstel met de wijziging bespreekt.

Wilt u de hele uitspraak lezen? Klik dan hier.

Update december 2022 - De Hoge Raad heeft op 2 december 2022 bepaald dat de wettelijke basis voor het verplicht gebruiken van eHerkenning kan worden gelezen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en acht het toelaatbaar dat de aangifteplichtige de kosten voor de eHerkenning draagt, nu de kosten redelijk zijn. 

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.