Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Ondernemingsrecht

De voormalige bestuurder en niet afgedragen pensioenpremies

Een bedrijfstakpensioenfonds stelt de voormalige bestuurder van vennootschap aansprakelijk voor de niet afgedragen pensioenpremies. In 2009 had de bestuurder betalingsonmacht gemeld aan het pensioenfonds. In 2010 heeft de vennootschap nog betalingen gedaan aan het pensioenfonds, maar in 2011 is zij gefailleerd. Op dat moment was de betreffende bestuurder niet meer in functie en had ook een aandelenoverdracht plaatsgevonden.

Lees meer...

Melden betalingsonmacht

Recentelijk heeft de Hoge Raad (4 maart 2016 ECLI:NL:HR:2016:350) uitgemaakt dat de bestuurder van een vennootschap

Lees meer...

Onpartijdigheid van de accountant

Beide echtelieden zijn aandeelhouder/bestuurder van een onderneming die bestaat uit een holding en enkele werkmaatschappijen. Het huwelijk komt in zwaar weer terecht en de huwelijksgoederengemeenschap moet gescheiden en gedeeld gaan worden.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.