Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Huurrecht

Huurverhoging

U verhuurt een winkelruimte. U vindt de huur te laag. Wat zijn, naast de indexering, de mogelijkheden om de huur te doen verhogen?

Lees meer...

Huurverlaging

U huurt een winkelruimte. U vindt de huur te hoog. Wat zijn de mogelijkheden om de huur te doen verlagen?

Lees meer...

Huurrecht bundel 2016 - 2017

Dit is inmiddels de twaalfde update van de bundel Huurrecht bedrijfsruimte. De eerste versie is medio 2003 opgesteld naar aanleiding van het van kracht worden van het toentertijd nog nieuwe huurrecht.

Lees meer...

Pandrecht verhuurder en fiscus

Een verhuurder kan worden geconfronteerd met een insolvente huurder. Wanneer de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, kan de curator op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. De huur vanaf datum faillissement is een concurrente boedelschuld. Evenwel vindt in veel faillissementen ook hierop geen betaling plaats.

Lees meer...

Wet Doorstroming Huurmarkt

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. De wet brengt via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek een aantal belangrijke veranderingen met zich op het gebied van het huurrecht woonruimte. Hierna worden deze kort behandeld.

Lees meer...

Ontruiming van het gehuurde ondanks betaling huurachterstand

Wanneer de huurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst kan de verhuurder bij de kantonrechter in kort geding ontruiming van het gehuurde vorderen. Een dergelijke vordering is in kort geding slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat in een eventuele bodemprocedure de gevorderde ontruiming door ontbinding van de huurovereenkomst zal worden toegewezen en de verhuurder een spoedeisend belang heeft.

Lees meer...

Is het verboden krakers te ontruimen?

Enige krakers hebben een pand gekraakt. De eigenaar doet daarop aangifte ex artikel 138a Sr. Daarna vraagt hij de politie om tot ontruiming van het pand over te gaan. 

Lees meer...

De bundel Huurrecht 2015 / 2016 is uit

Dit is inmiddels de elfde update van de bundel Huurrecht bedrijfsruimte. De eerste versie is medio 2003 opgesteld naar aanleiding van het van kracht worden van het toentertijd nog nieuwe huurrecht.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.