Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Informatie voor crediteuren inzake het faillissement Engofor B.V.

Op 25 juli 2017 is Engofor B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. T.F. Quaars als curator. Heeft u een vordering en wilt u die bij ons indienen?

Indiening van uw vordering kan uitsluitend via www.crediteurenlijst.nl.

Indien u een vordering indient via een andere website (bijvoorbeeld faillissementsdossier.nl) wordt deze niet in behandeling genomen. 

 

In het hiernavolgende wordt kort beschreven hoe u uw vordering online kunt indienen.

  • U dient zich te registreren als crediteur op de site van www.crediteurenlijst.nl door middel van een beveiligde internetverbinding. U krijgt dan per e-mail inloggegevens voor toegang tot uw eigen account.
  • De vordering dient u in het bovengenoemde faillissement in door middel van invulling van een online-formulier. Daardoor bent u er zeker van dat u alle benodigde gegevens hebt verstrekt. Bij de indiening van de vorderingen voegt u de (gescande) bewijsstukken toe.
  • Van belang is dat u via deze wijze van indiening er ook voor kunt zorgen dat eventuele bijzondere rechten, zoals een eigendomsvoorbehoud of een recht van reclame, direct onder de aandacht worden gebracht. Juist in verband met een spoedige beoordeling van uw positie raad ik u aan uw vordering op deze wijze in te dienen.
  • Uw vordering in bovengenoemd faillissement wordt vervolgens direct geplaatst op de crediteurenlijst. U ontvangt daarvan direct per e-mail een officiële bevestiging. In voorkomende gevallen kunt u de eventueel afgedragen btw zonder onnodige vertraging terugvorderen van de Belastingdienst.
  • Aan het gebruik van deze internetdienst zijn voor u geen kosten verbonden, terwijl de geautomatiseerde gegevensverwerking een bijdrage kan leveren aan een kostenefficiënte afwikkeling van surseances en faillissementen, hetgeen in het belang is van alle crediteuren. Voorts geschiedt de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor overige informatie omtrent dit faillissement verwijs ik u naar onze website: www.boersadvocaten.nl, hier kunt u binnenkort de openbare verslagen inzien.

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.