Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Echtscheiding, Alimentatie en Omgang

Afbouwregeling partneralimentatie

Omdat het wetsontwerp herziening partneralimentatie nog niet op korte termijn lijkt te worden ingevoerd, wordt de jurisprudentie over partneralimentatie steeds belangrijker.

Lees meer...

Co-ouderschap bestaat 20 jaar!

In de afgelopen twintig jaar is het aantal scheidende ouders dat voor co-ouderschap kiest gestegen van 5 naar 20%. Op dit moment worden er door de Universiteit van Utrecht en de VU Amsterdam onderzoeken gedaan naar het effect van co-ouderschap op kinderen.

Lees meer...

Bent u van plan een schenking te doen? Let er dan nu nog op dat u dit doet onder uitsluitingsclausule!

In 2013 heeft Piet (naam is fictief) van zijn moeder een schenking ontvangen, die op zijn bankrekening is gestort. Piet was op dat moment in gemeenschap van goederen getrouwd. Helaas heeft dit huwelijk geen stand gehouden en is hij in 2015 van zijn vrouw gescheiden.

Er is een discussie ontstaan of de girale schenking door de moeder van Piet onder een uitsluitingsclausule is gedaan of in de gemeenschappelijke boedel valt.

Lees meer...

Dag van de Scheiding

Boers Advocaten in Veenendaal opent op vrijdag 8 september 2017 haar deuren tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken met de advocaten en mediators van dit kantoor en meer informatie krijgen over scheiden.

Lees meer...

Behoefte aan partneralimentatie: Uitspraak van 7 juli 2017

De Hoge Raad heeft op 7 juli 2017 beslist dat kindgebonden budget een overheidsbijdrage is van aanvullende aard, waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan een uitkering tot levensonderhoud op de voet van art. 1:157 BW!

Lees meer...

Partneralimentatie en kindgebonden budget: hof stelt nieuwe prejudiciële vraag

De Hoge Raad oordeelde op 9 oktober 2015 (JUR ECLI:NL:HR:2015:3011) dat bij de vaststelling van kinderalimentatie het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Lees meer...

Het rapport “Kind en ouders in de 21ste eeuw”

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft op 7 december 2016 het rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ officieel aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Lees meer...

Levensonderhoud na echtscheiding

Vrouwen dienen er na echtscheiding rekening mee te houden dat zij na enige tijd geheel of gedeeltelijk in eigen levensonderhoud moeten gaan voorzien.

Lees meer...

Indexeringspercentage alimentatie 2016 vastgesteld op 1,3%

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind.

Lees meer...

Inkorten duur partneralimentatie

Op 19 juni 2015 hebben VVD, PvdA en D66 een wetsvoorstel gestuurd naar de Raad van State. Dit orgaan adviseert de regering op het gebied van wetgeving.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.