Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Echtscheiding, Alimentatie en Omgang

Lancering digitaal platform www.uitelkaarmetkinderen.nl

Als ouders uit elkaar gaan, kan dit kinderen beschadigen. Om dat te voorkomen is een scheidingsaanpak nodig, waarbij gezinnen zo vroeg mogelijk hulp krijgen. In het programma Scheiden zonder Schade heeft de Rijksoverheid gewerkt aan de aanpak met gemeenten, hulpverleners en de rechtspraak. Begin 2022 is het overheidsprogramma Scheiden zonder Schade formeel geëindigd. Het programma heeft het nodige opgeleverd, waaronder de ontwikkeling van het digitaal scheidingsplein www.uitelkaarmetkinderen.nl

Lees meer...

Ons kind van twaalf vindt er iets van...

Ook een kind waarvan de ouders zijn gescheiden, heeft recht op contact met beide ouders.
Een passende zorgregeling is voor minderjarige kinderen van groot belang en voor kinderen van twaalf jaar en ouder kan een kindgesprek met een kinderrechter daarbij helpend zijn.

Lees meer...

Kinderen en hun mogelijkheden om via de rechtspraak invloed te hebben op hun verzorging en opvoeding

In omgangs-, informatie- en consultatieprocedures zijn kinderen geen (zelfstandige) procespartij. Wanneer kinderen het met bepaalde beslissingen van hun ouders niet eens zijn, hebben zij de mogelijkheid zelf naar de rechter te stappen. Dit kan bijvoorbeeld door een brief of telefoontje aan de rechter, eventueel met hulp van een Kinder- en Jongerenrechtswinkel. De zogenaamde informele rechtsingang. De rechter besluit of hij dit verzoek in behandeling kan nemen. Dit is niet altijd zo. Kinderen kunnen niet aan de kinderrechter vragen om vader of moeder te herstellen in het gezag na een gezagsbeëindiging, wijzigen van hun hoofdverblijfplaats bij eenhoofdig gezag of om een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Lees meer...

Wat wordt uw partner- of kinderalimentatie per 1 januari 2023?

Jaarlijks wijzigen op 1 januari de alimentatiebedragen. Dat noemen we de indexering van alimentatie. Tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld door het uitsluiten van de wettelijke indexering, geldt dit ook voor u.

Lees meer...

Het Wetsvoorstel over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Ouders hebben gezamenlijk het gezag indien een kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Worden kinderen buiten huwelijk of partnerschap geboren, dan heeft de moeder automatisch het ouderlijk gezag, maar de vader of duomoeder niet. Als beide ouders of de moeder en duomoeder in die situatie samen het gezag willen uitoefenen, dienen zij bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag in te dienen. Voorwaarde hierbij is dat de vader of duomoeder het kind heeft erkend. Als er op enig moment geen gezagdragend ouder is, wordt er een voogd voor een kind benoemd. Voogdij is gezag over een minderjarig kind door iemand anders dan de ouders. Ouders kunnen zelf 1 of 2 personen aanwijzen als voogd: door registratie in het gezagsregister en opname in een testament bij de notaris. Deze voogd krijgt na overlijden het gezag over het kind, nadat de voogd hiermee heeft ingestemd. De voogdij vastleggen in een testament kan voordat het kind geboren is. Deze aanwijzing vervalt overigens wanneer na het overlijden de andere ouder van rechtswege of krachtens rechterlijke beslissing het gezag over het kind heeft. 

Lees meer...

Mediation en corona

Door de onzekerheden rond het coronavirus kunnen mensen meer stress ervaren, hetgeen zijn weerslag kan hebben op intermenselijke contacten. Onrust in huiselijke sfeer kan leiden tot relationele problemen en zelfs tot verbreking van relaties. Mediation is - ook in deze tijd - het middel om tot oplossingen te komen. Met behulp van een mediator kunnen zorgen en problemen besproken worden, met het doel er samen uit te komen.

Lees meer...

Dag van de Scheiding 2020

Vandaag vindt alweer de tiende editie van de ‘Dag van de Scheiding’ plaats. Op deze dag wordt door de vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten (ook wel de vFAS) extra aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij een scheiding.

Lees meer...

Gezamenlijk gezag is de norm en éénhoofdig gezag de uitzondering

Op 27 maart 2020 heeft de hoogste rechter in Nederland nog maar eens bevestigd dat gezamenlijk gezag de norm is en dat de rechter een grote mate van vrijheid heeft om gezamenlijke gezagsuitoefening op te leggen.

Lees meer...

Vaccineren van een kind afdwingen via de rechter?

Eens in de zoveel tijd wakkert de discussie weer aan: moeten wij onze kinderen wel of niet vaccineren? In sommige gevallen resulteert die afweging in een ruzie tussen de ouders. De ene ouder wil dat het kind wel wordt gevaccineerd, de andere ouder wil dat niet. Wat te doen? Die vraag moesten het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam eerder dit jaar beantwoorden. Welke ouder kreeg gelijk?

Lees meer...

Sharenting & de privacy van kinderen: wijze lessen voor delende ouders

Leren fietsen zonder zijwieltjes, een zwemdiploma behaald, de eerste voetbalwedstrijd: een mooi moment om te delen. Of niet? Steeds meer ouders plaatsen met regelmaat updates en foto’s op social media van hun kinderen, waarbij zij niet altijd nadenken over de mogelijke effecten hiervan op het zelfbeeld en het welzijn van het kind. Kinderen hebben recht op privacy en dat betekent dat ouders voorzichtig moeten zijn met wat zij online zetten. Het advies aan ouders is terughoudend te zijn met het delen van informatie over en foto’s van kinderen op het internet, in het bijzonder op social media.

Lees meer...

Alimentatiebetalers opgelet: nieuw jaar, nieuwe indexering

Net als veel andere financiële verplichtingen, stijgt ook het alimentatiebedrag ieder jaar. Op 1 januari dient namelijk het alimentatiebedrag opnieuw geïndexeerd te worden. Het uitgangspunt is dat inkomens ieder jaar stijgen, maar daar staat tegenover dat kosten voor levensonderhoud duurder worden. Door indexering blijft de koopkracht van de alimentatieontvanger op peil. Het indexeringspercentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het vorige jaar. De minister van Justitie en Veiligheid maakt elk jaar bekend (meestal in november) met welk percentage het alimentatiebedrag moet worden verhoogd. Voor 2020 is de indexering vastgesteld op 2,5%. In deze blog leest u hoe indexering in zijn werk gaat.

Lees meer...

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie: heeft dit gevolgen voor mij?

Al in 2015 werd het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie door de initiatiefnemers ingediend. Inmiddels zit er beweging in de procedure. De Tweede Kamer heeft het voorstel (na wijzigingen) aangenomen op 11 december 2018. De huidige partneralimentatie-regeling vindt men niet meer van deze tijd. De nieuwe regeling moet daar verandering in brengen. Van het oorspronkelijke wetsvoorstel is overigens niet veel meer over. Het enige dat in stand is gebleven is de wijziging van de duur van partneralimentatie. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Als het wetsvoorstel ongewijzigd de Eerste Kamer passeert, zal de wet op 1 januari 2020 in werking treden. In deze blog blikken wij vast vooruit op wat er waarschijnlijk gaat veranderen en wat dit eventueel voor u kan betekenen.

Lees meer...

Ik wil scheiden, wat nu?!

Download het artikel hier.

Bij het scheidingsproces komen een hoop emoties om de hoek, teleurstelling, woede, frustratie, verdriet, maar wellicht ook opluchting. Los van het feit dat u met al deze emoties van doen heeft, moeten er ook nog eens juridische stappen ondernomen worden. Dit artikel helpt u op weg in de te nemen stappen.

Lees meer...

Vreemdgaan? Misschien toch niet zo’n goed idee.

Een wat oudere uitspraak met een duidelijke boodschap. Door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch werd op 14 december 2010 uitspraak gedaan over de gevolgen van vreemdgaan voor de partneralimentatie.

Lees meer...

Prinsjesdag: Belastingplannen voor 2019 en verder

Op 18 september 2018 werd door het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd, met de fiscale plannen voor 2019 en verder. Omdat het slechts plannen betreffen, staan deze nog niet vast en kunnen er nog wijzigingen voordoen. Hieronder enige van de vele fiscale plannen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen, die effect kunnen hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening.

Lees meer...

Afbouwregeling partneralimentatie

Omdat het wetsontwerp herziening partneralimentatie nog niet op korte termijn lijkt te worden ingevoerd, wordt de jurisprudentie over partneralimentatie steeds belangrijker.

Lees meer...

Co-ouderschap bestaat 20 jaar!

In de afgelopen twintig jaar is het aantal scheidende ouders dat voor co-ouderschap kiest gestegen van 5 naar 20%. Op dit moment worden er door de Universiteit van Utrecht en de VU Amsterdam onderzoeken gedaan naar het effect van co-ouderschap op kinderen.

Lees meer...

Bent u van plan een schenking te doen? Let er dan nu nog op dat u dit doet onder uitsluitingsclausule!

In 2013 heeft Piet (naam is fictief) van zijn moeder een schenking ontvangen, die op zijn bankrekening is gestort. Piet was op dat moment in gemeenschap van goederen getrouwd. Helaas heeft dit huwelijk geen stand gehouden en is hij in 2015 van zijn vrouw gescheiden.

Er is een discussie ontstaan of de girale schenking door de moeder van Piet onder een uitsluitingsclausule is gedaan of in de gemeenschappelijke boedel valt.

Lees meer...

Dag van de Scheiding

Boers Advocaten in Veenendaal opent op vrijdag 8 september 2017 haar deuren tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken met de advocaten en mediators van dit kantoor en meer informatie krijgen over scheiden.

Lees meer...

Behoefte aan partneralimentatie: Uitspraak van 7 juli 2017

De Hoge Raad heeft op 7 juli 2017 beslist dat kindgebonden budget een overheidsbijdrage is van aanvullende aard, waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan een uitkering tot levensonderhoud op de voet van art. 1:157 BW!

Lees meer...

Partneralimentatie en kindgebonden budget: hof stelt nieuwe prejudiciële vraag

De Hoge Raad oordeelde op 9 oktober 2015 (JUR ECLI:NL:HR:2015:3011) dat bij de vaststelling van kinderalimentatie het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Lees meer...

Het rapport “Kind en ouders in de 21ste eeuw”

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft op 7 december 2016 het rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ officieel aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Lees meer...

Levensonderhoud na echtscheiding

Vrouwen dienen er na echtscheiding rekening mee te houden dat zij na enige tijd geheel of gedeeltelijk in eigen levensonderhoud moeten gaan voorzien.

Lees meer...

Indexeringspercentage alimentatie 2016 vastgesteld op 1,3%

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind.

Lees meer...

Inkorten duur partneralimentatie

Op 19 juni 2015 hebben VVD, PvdA en D66 een wetsvoorstel gestuurd naar de Raad van State. Dit orgaan adviseert de regering op het gebied van wetgeving.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.