Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog algemeen

De wettelijke (handels)rente is verhoogd!

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de wettelijke rente 4% en de wettelijke handelsrente 10,5%. Dit was tot 31 december 2022 2% - 8%, een behoorlijke stijging dus. 

Wanneer breng ik wettelijke rente in rekening?

Lees meer...

Komt de zwijgende verkoper weg met het zinkende schip?

Verkoper verkoopt zijn zeilcharterschip voor een koopprijs van € 245.000,00. Verkoper spreekt met koper af dat het hem voor de levering vrijstaat om onderzoek aan het schip te (laten) doen om eventuele gebreken vast te stellen. De herstelkosten van eventuele gebreken komen voor rekening van verkoper. Koper laat een kleinschalig onderzoek uitvoeren en het schip wordt op 17 maart 2017 geleverd. Bijna een jaar later, in januari 2018, blijkt dat het schip vanaf 2016 water maakte tijdens het varen (lees: lek was). De herstelkosten bedragen bijna € 200.000,00. Koper wil van de overeenkomst af, Verkoper heeft namelijk nooit gemeld dat er sprake was van een dergelijke lekkage. Verkoper stelt daarentegen dat koper maar beter onderzoek had moeten doen. Wie krijgt er gelijk? Had de verkoper de lekkage moeten mededelen of had de koper beter onderzoek moeten doen?

Lees meer...

Klagen loont!

Wat doet u als u niet tevreden bent over het afgeleverde product, de afgeleverde zaak of de geleverde dienst? Dan neemt u als het goed is contact op met de wederpartij, althans dat zou u moeten doen. In de praktijk komt het namelijk ook voor dat iets wordt geleverd, maar er een lange tijd niet naar wordt gekeken. Als uiteindelijk blijkt dat iets niet naar tevredenheid is, wordt dit ook lang niet altijd direct gemeld bij de wederpartij. Dit kan u duur komen te staan. Ik leg u uit waarom.

Lees meer...

Wettelijke betalingstermijn: 30 dagen!

Behoort u tot het MKB of bent u ZZP'er en werkt u voor grote ondernemingen? Vanaf 1 juli 2022 is de wettelijke betalingstermijn voor grote ondernemingen tegenover MKB en ZZP'ers teruggebracht naar 30 dagen. Dit was altijd 60 dagen. Een onderneming wordt als grote onderneming beschouwd als sprake is van een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro, een netto-omzet van 40 miljoen euro of er meer dan 250 medewerkers in dienst. Dus, werkt u samen met grote ondernemingen en willen zij een langere betalingstermijn afspreken dan 30 dagen? Dan is dat niet toegestaan. Vanaf 1 juli 2023 zijn ook bestaande afspraken van vóór 1 juli 2022 over een langere betalingstermijn dan 30 dagen niet meer afdwingbaar.

Lees meer...

Bestuurdersaansprakelijkheid buiten faillissement

Mr. Evertse volgt de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid. Een groot aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken krijgt, komt tijdens deze opleiding aan bod. Mr. Evertse behandelt in een reeks van blogs een aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken kan krijgen.

Lees meer...

Aansprakelijkheid voor fouten van onderaannemers of ZZP'ers

Mr. Evertse volgt de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid. Een groot aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken krijgt, komt tijdens deze opleiding aan bod. Mr. Evertse behandelt in een reeks van blogs een aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken kan krijgen.

Lees meer...

Ben ik aansprakelijk voor schade veroorzaakt door mijn product?

Mr. Evertse volgt de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid. Een groot aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken krijgt, komt tijdens deze opleiding aan bod. Mr. Evertse behandelt in een reeks van blogs een aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken kan krijgen.

Lees meer...

Gehackt! Wie draagt de schade?

De Hoge Raad – de hoogste rechter in Nederland – moest onlangs een oordeel geven over de volgende casus. Verkoper en koper sluiten een koopovereenkomst. Vervolgens stuurt de verkoper per e-mail een factuur naar de koper. Enkele minuten later ontvangt de koper opnieuw een e-mail (afkomstig van hetzelfde e-mailadres) waarin staat dat er een fout is gemaakt en de juiste documenten opnieuw worden toegezonden. Kort daarna ontvangt de koper nieuwe documenten, waaronder een aangepaste factuur. Koper betaalt deze laatste factuur. Wat blijkt? De e-mail waarin de fout werd aangekondigd en de e-mail met de “aangepaste factuur” zijn beide afkomstig van een hacker en niet van verkoper. Op de “aangepaste factuur” staat een ander bankrekeningnummer, niet zijnde het bankrekeningnummer van de verkoper. Verkoper heeft de betaling dus nooit ontvangen. Wat denkt u, moet de koper nog een keer betalen?

Lees meer...

Geen verplichting betaling factuur vanwege COVID-19

Op 1 september 2020 oordeelde de Voorzieningenrecht in kort geding dat een hotel niet gehouden was om de facturen van het schoonmaakbedrijf te betalen. Het hotel en het schoonmaakbedrijf hadden een overeenkomst gesloten in 2016. Het schoonmaakbedrijf meende dat op basis van deze overeenkomst het hotel een bedrag van circa € 28.000,00 per maand diende te betalen voor de schoonmaak van de openbare ruimtes, ongeacht de vraag óf er ook daadwerkelijk werd schoongemaakt. In verband met de intelligente lockdown heeft het hotel in het voorjaar van 2020 tijdelijk haar deuren gesloten. Schoonmaken van de openbare ruimtes was gedurende die periode niet nodig. Desalniettemin maakt het schoonmaakbedrijf aanspraak op betaling van openstaande facturen voor een bedrag van ruim € 200.000,00 voor onder andere de schoonmaak van de openbare ruimtes gedurende de periode dat het hotel haar deuren had gesloten.

Lees meer...

Inbraak via social media delen, mag dat?

Mag je via social media beelden vrijgeven van een inbraak en daarbij de personen in kwestie met naam en toenaam verzoeken om zich te melden? De kort geding rechter van de Rechtbank Gelderland moest hierover beslissen.

Lees meer...

What NOW? (deel I): de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) in het kort

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de overheid de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (“NOW”) in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld om werkgevers die geconfronteerd worden met omzetverlies vanwege het coronavirus te compenseren. Met de regeling wordt tevens beoogd ontslagen te voorkomen. De NOW dient ter vervanging van de regeling Werktijdverkorting. Deze blog is geschreven voor de publicatie van de NOW. Inmiddels is de regeling gepubliceerd (op 31 maart 2020). Klik hier voor deel II, waarbij nader wordt ingegaan op de werking van de NOW. 

Lees meer...

Facturen vervalsen? Beter van niet!

Een particulier sloot een aanneemovereenkomst met een bouwbedrijf. De werkzaamheden werden echter niet naar behoren uitgevoerd en de particulier vorderde een bedrag van in totaal bijna € 20.000,00 van het bouwbedrijf terug. Het bouwbedrijf stelde echter dat zij nog gelden tegoed had van de particulier wegens onbetaald gebleven facturen. Hiervoor bestond onvoldoende bewijs en de kantonrechter gaf het bouwbedrijf dan ook de opdracht om haar vordering te onderbouwen door het overleggen van een urenspecificatie en de aankoopnota’s.

Lees meer...

“Het Geluid” is geraden! Krijgt de collega van Kirsten haar deel?

Heel Nederland was de afgelopen maanden in de ban van “Het Geluid”. Een spel van Qmusic waarbij het de bedoeling is dat je het door hen gekozen geluid raadt. Fout geraden? Dan wordt het bedrag verhoogd met € 100,00. Het te winnen bedrag was inmiddels opgelopen tot € 66.100,00. Echter, iedere ochtend om 7.30 uur wordt de “SuperRonde” gespeeld, waarin het geluid € 100.000,00 waard is. Kirsten, uit ons eigen Veenendaal, deed vanochtend mee met de SuperRonde en raadde het geluid! Zij meldde daarbij dat zij meespeelde samen met haar collega. Kan dat?

Lees meer...

De nachtmerrie van elke bruid!

Voor een groot gedeelte van de (vrouwelijke) bevolking is het belangrijkste object van een bruiloft de bruidsjurk! Menigeen geeft hier behoorlijk wat geld aan uit. Door de bruid in kwestie was in maart 2018 een met de hand op maat gemaakte bruidsjurk besteld, die in het atelier zou worden gemaakt. In juni 2018 ontving de bruid de jurk. Zij was echter totaal niet te spreken over de kwaliteit van de jurk en heeft hierover direct contact opgenomen met het atelier. De bruid wenste de jurk niet langer af te nemen, maar het atelier werkte daar niet aan mee. De bruid startte een procedure bij de Rechtbank Amsterdam.

Lees meer...

“Vandaag besteld, morgen in huis!”

Iedereen die online shopt, komt deze kreet tegen. Sterker nog, in veel gevallen zoekt u wellicht specifiek op deze leus omdat u uw product snel in huis wilt hebben. Denk bijvoorbeeld aan die verjaardag die u vergeten bent en waarvoor u last-minute nog een cadeau moet regelen. Hoe vervelend is het dan als het product – ondanks de toezegging – niet op tijd wordt geleverd? Komt een webshop daar dan zomaar mee weg?

Lees meer...

Stichtingsbestuur persoonlijk aansprakelijk

Veelvuldig worden er festivals georganiseerd door daartoe opgerichte stichtingen. Soms met een professioneel bestuur of een professionele directeur maar soms ook geleid door niet-professionals.

De betrokken belangen zijn vaak aanzienlijk. Het idee bij de bestuurders bestaat vaak dat in het geval de stichting haar rekeningen niet kan betalen, schuldeisers de bestuurders niet in privé kunnen aanspraken, omdat zij immers met de stichting zaken hebben gedaan.

Lees meer...

BKR: negatieve registratie, einde verhaal?

Download het artikel hier.

Iedereen die een reguliere lening - niet zijnde een hypotheek - afsluit wordt geregistreerd bij BKR. Indien om één of andere reden een lening niet volgens de afspraken wordt terugbetaald en een betaalachterstand ontstaat, kan een registratie worden geregistreerd als ‘negatief’. Staat u eenmaal negatief geregistreerd, dan komt u hier niet zomaar vanaf en is het vaak moeilijk om vervolgens een nieuwe lening te krijgen.

Wat is BKR? Wat wordt geregistreerd? Wat zijn de consequenties? En bovendien: hoe kom ik van een negatieve registratie af?

Lees meer...

Reisverzekering

Is uw reisverzekeraar ook verplicht de extra kosten van een niet geboekte retourvlucht te vergoeden?

Lees meer...

Weer geen plaats in de trein? U betaalt toch voor uw plek?

Het is weer maandagochtend, het begin van een nieuwe week. Om 08:00 uur stapt u op uw fiets, op weg naar de trein. Eenmaal aangekomen op het station is het nog een paar minuten wachten. In de verte ziet u de trein aankomen en u loopt al een beetje naar voren. Om u heen ziet u uw medereizigers wat onrustig worden. De trein staat stil op het perron en het dringen begint. Helaas bent u net niet op tijd in de trein en is er voor u vanochtend opnieuw geen zitplaats. Wat een begin van uw week. Is hier dan niets tegen te doen?!

Lees meer...

€ 92.000,00 verkeerd overgeboekt: pech gehad?

In februari 2014 wil een klant van de ABN AMRO in twee tranches een bedrag van in totaal ruim € 92.000,00 overboeken van zijn betaalrekening naar zijn spaarrekening. De klant voert echter een verkeerd IBAN-nummer in waardoor het bedrag onbedoeld bij een willekeurige derde terecht komt. De man komt hier op 1 maart 2014 achter en gaat hier direct achteraan. De ontvanger heeft de gelden meerdere malen doorgestort en een deel hiervan verbruikt. ABN AMRO stelt alles gedaan te hebben wat van haar kan worden verwacht, de bank vergoedt het bedrag niet aan de man. Krijgt de man zijn geld terug?

Lees meer...

Mag je nu wel of niet aan je telefoon zitten tijdens het autorijden?

Dat was de cruciale vraag in de onderhavige zaak. Wat was er aan de hand? De bestuurder van de auto maakte gebruik van een houder voor zijn telefoon. Deze houder was links naast zijn stuur bevestigd. De bestuurder kreeg een boete opgelegd van € 239,00 omdat hij volgens de verbalisant tijdens rijden gebruik maakte van zijn telefoon.

Lees meer...

Kortingscode delen, mag dat?

Tijdens een cafébezoek ontvangt een man van een vriend een kortingscode. De vriend schrijft deze kortingscode op een briefje en met deze code zou de man een fiets kunnen kopen met € 250,00 korting. De man bestelt een dag later online de fiets en maakt gebruik van de code. Één dag na zijn bestelling ontvangt de man een bericht van fietsenwinkel.nl waarin staat dat de kortingscode niet geldig is omdat deze niet op naam van de man staat. Heeft de man wel of geen recht op korting?

Lees meer...

Lid raad van toezicht is geen vrijblijvend erebaantje

Bijna alle grote stichtingen/instellingen zoals woningcorporaties, zorginstellingen en kinderopvang hebben een raad van toezicht. De raad van toezicht controleert, zij het op afstand, de directeur. Zeker bij de wat kleine instellingen zijn functies in de raad van toezicht slechts erefuncties. Vaak staat er geen vergoeding of slechts een zeer beperkte onkostenvergoeding tegenover. Het komt er vaak op neer dat een goed bekendstaande ondernemer of een vrije beroepsbeoefenaar vanuit zijn eigen netwerk wordt gevraagd zitting te nemen in een dergelijk orgaan.

Lees meer...

En als uw advocaat nou teveel afspreekt?

In ons recht kennen we niet alleen de vertegenwoordiger, maar ook de onbevoegde vertegenwoordiger. Hoewel logisch lijkt dat een onbevoegde vertegenwoordiger geen overeenkomst kan sluiten, is dat niet altijd het geval. Wanneer kan dit wel?

Lees meer...

BKR: negatieve registratie, einde verhaal?

Iedereen die een reguliere lening - niet zijnde een hypotheek - afsluit wordt geregistreerd bij BKR. Indien om één of andere reden een lening niet volgens de afspraken wordt terugbetaald en een betaalachterstand ontstaat, kan een registratie worden geregistreerd als ‘negatief’. Staat u eenmaal negatief geregistreerd, dan komt u hier niet zomaar vanaf en is het vaak moeilijk om vervolgens een nieuwe lening te krijgen. Wat is BKR? Wat wordt geregistreerd? Wat zijn de consequenties? En bovendien: Hoe kom ik van een negatieve registratie af?

Lees meer...

PLONS! En weg is de BMW

In de late avond van 26 april 2012 bracht de eigenaar van een BMW zijn collega in Rozenburg naar het veer over de Nieuwe Waterweg naar Maassluis. Omdat de veerpont net weg was, zette de eigenaar zijn auto stil op de veerstoep, die licht helde in de richting van het water.

Lees meer...

Titel MRICS

Louis de Boef heeft met succes het Assessment of Professional Competence van het Royal Institution of Chartered Surveyors behaald.

Lees meer...

Proceskostenveroordeling bij intrekking kort geding

Is een proceskostenveroordeling mogelijk na intrekking van een kort geding in eerste aanleg? Over deze vraag heeft de Hoge Raad zich onlangs uitgelaten. Dit naar aanleiding van prejudiciële vragen die door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag zijn voorgelegd.

Lees meer...

Uitoefening retentierecht reden voor opheffing beslag?

Kan door een schuldeiser ten laste van de schuldenaar derdenbeslag worden gelegd als de schuldeiser een retentierecht uitoefent op zaken van de schuldenaar die hij onder zich houdt? De voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel heeft hierover onlangs beslist.

Lees meer...

Zorgplicht bank jegens franchisenemer

Banken zijn verplicht voldoende informatie in te winnen over de klant om hem of haar passend te kunnen adviseren. Ook zijn banken verplicht om aan hun klanten voldoende informatie te verstrekken zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken bij de afname van een product of dienst van de bank.

Lees meer...

Retentierecht

Recentelijk had de Rechtbank Overijssel (25 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:757) te beslissen of door een reparateur terecht een beroep gedaan werd op retentierecht, waardoor een auto niet hoefde te worden afgegeven, totdat zijn factuur was betaald.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.