Bij Boers Advocaten staan negen advocaten, met samen 150 jaar ervaring, klaar om u bij te staan.
hoek
 

Reddingsplan Coronavirus/COVID-19?

Steunmaatregelen voor uw bedrijf?


Lees meer...

 

Letsel?

U bent slachtoffer geworden van een ongeval of medische fout


Lees meer...

 

Arbeidsconflict?

U heeft een conflict met uw werkgever of wilt personeel ontslaan


Lees meer...

 

Mediation

Wij adviseren bij o.a. echtscheiding, alimentatie en adoptie


Lees meer...

 

Ondernemingsrecht

Geschil tussen aandeelhouders?Lees meer...

 

Echtscheiding?

U en uw partner gaan uit elkaar en u wilt de zaken goed geregeld hebben


Lees meer...

Avondopenstelling

Overdag geen tijd? U kunt ook op woensdagavond bij ons terecht. Onze advocaten zijn dan beschikbaar voor mediation, intake- gesprekken of het inloopspreekuur.

 

Recente publicaties

Concurrentiebeding: een dode letter?

Dit artikel in orignele weergave lezen? Klik dan hier.

Lees meer...

Huurrecht in Praktijk

In Tijdschrift Huurrecht in Praktijk nummer 3, mei 2018 / SDU heeft Louis de Boef een artikel geschreven “Wanprestatie van de curator tijdens de boedelperiode”.

Lees meer...

Schenking/erfenis verkregen onder uitsluitingsclausule: maak in het kader van een mogelijke echtscheiding duidelijke afspraken en financiële overzichten

Het Hof Den Haag besliste in oktober 2017 dat een man bij echtscheiding recht had op vergoeding van het tijdens het huwelijk geërfde geld met een testamentaire uitsluitingsclausule, dat was opgemaakt.

Lees meer...

Recente blogs

Het Wetsvoorstel over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Ouders hebben gezamenlijk het gezag indien een kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Worden kinderen buiten huwelijk of partnerschap geboren, dan heeft de moeder automatisch het ouderlijk gezag, maar de vader of duomoeder niet. Als beide ouders of de moeder en duomoeder in die situatie samen het gezag willen uitoefenen, dienen zij bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag in te dienen. Voorwaarde hierbij is dat de vader of duomoeder het kind heeft erkend. Als er op enig moment geen gezagdragend ouder is, wordt er een voogd voor een kind benoemd. Voogdij is gezag over een minderjarig kind door iemand anders dan de ouders. Ouders kunnen zelf 1 of 2 personen aanwijzen als voogd: door registratie in het gezagsregister en opname in een testament bij de notaris. Deze voogd krijgt na overlijden het gezag over het kind, nadat de voogd hiermee heeft ingestemd. De voogdij vastleggen in een testament kan voordat het kind geboren is. Deze aanwijzing vervalt overigens wanneer na het overlijden de andere ouder van rechtswege of krachtens rechterlijke beslissing het gezag over het kind heeft. 

Veel vaders en duomoeders vergeten na erkenning het regelen van gezag of schuiven dit op de lange baan. Zij hebben dan niet de rechten van een gezagdragend ouder. Een gezagdragend ouder mag bijvoorbeeld een schoolkeuze voor het kind maken, een paspoort aanvragen en toestemming geven voor een medische behandeling. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het beheren van het vermogen van het kind. Er zijn ook moeders, die het niet wenselijk vinden dat de vader of duomoeder gezag krijgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de situatie dat de relatie tussen ouders is verslechterd of dat zij uit elkaar zijn. Er is dan op dit moment nog een procedure nodig en een uitspraak van de rechtbank over dit gezag. In de toekomst wordt dit wellicht anders.

Wetsvoorstel

Er ligt op dit moment een wetsvoorstel van de Tweede Kamer bij de Eerste Kamer, inhoudende dat dat de moeder en de erkenner vanaf de geboorte het gezamenlijk gezag over een kind krijgen, wanneer het kind voor de geboorte is erkend. Als de erkenning na geboorte plaatsvindt, dan ontstaat het gezamenlijk gezag vanaf het moment van erkenning. De initiatiefnemers wilden met dit wetsvoorstel de belangen van het kind beter waarborgen, het onderscheid met betrekking tot het gezag tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders wegnemen, de bepalingen beter laten aansluiten bij de behoefte van de veranderde samenleving en problemen wegnemen die door de huidige wetgeving worden veroorzaakt. Er ontstaan op grond van het wetsvoorstel overigens niet direct gezamenlijk gezag wanneer de moeder geen toestemming geeft voor erkenning. Dan moet over erkenning en/of gezag separaat worden beslist. Ook is er geen gezamenlijk gezag wanneer ouders samen besluiten dat het gezag na erkenning alleen bij de moeder blijft rusten. Deze mogelijk toekomstige wet is niet van toepassing op een erkenning, gedaan voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet. Het is verder nog niet zeker of de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal aannemen en wanneer zij hierover zullen beslissen.

Heeft u uw kind/kinderen erkend, maar heeft u nog geen gezag, neem dan bij vragen contact met ons op via 0318 - 522 404, of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ontslag aanvechten? Jammer, te laat!

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de vervaltermijn voor het aanvechten van een ontslag. In 2019 werd door ons de uitspraak van het Hof over deze termijn besproken. Circa twee jaar later geeft de Hoge Raad duidelijke maatstaven over de vervaltermijn.

Lees meer...

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wat is er veranderd?

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, afgekort WBTR, in werking getreden. De regels omtrent bestuur en toezicht zoals die reeds gelden voor de naamloze vennootschap (NV) en besloten vennootschap (BV) worden via de WBTR nu ook geïntroduceerd voor de overige rechtsvormen, te weten de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen kort besproken.

Lees meer...
Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.