Bij Boers Advocaten staan negen advocaten, met samen 150 jaar ervaring, klaar om u bij te staan.
hoek
 

Echtscheiding?

U en uw partner gaan uit elkaar en u wilt de zaken goed geregeld hebben


Lees meer...

 

Letsel?

U bent slachtoffer geworden van een ongeval of medische fout


Lees meer...

 

Arbeidsconflict?

U heeft een conflict met uw werkgever of wilt personeel ontslaan


Lees meer...

 

Turboliquidatie?

Wij adviseren als u uw onderneming wilt beeindigen


Lees meer...

 

Incasso?

Wij regelen het
Lees meer...

 

Huurcontract?

U bent huurder of verhuurder en wilt weten wat uw rechten zijn


Lees meer...

Avondopenstelling

Overdag geen tijd? U kunt ook op woensdagavond bij ons terecht. Onze advocaten zijn dan beschikbaar voor mediation, intake- gesprekken of het inloopspreekuur.

 

Recente publicaties

Te late opzegging huurovereenkomst aanvaardbaar.

Voor de opzegging van een huurovereenkomst gelden strikte termijnen. Wanneer de huurder de overeenkomst te laat opzegt wordt deze voortgezet. In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Noord-Holland echter beslist dat een beroep van de verhuurder op een voorzetting van de huurovereenkomst wegens te late opzegging onder omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Lees meer...

Renovatie en de verhuiskostenvergoeding

Door de Hoge Raad zijn onlangs prejudiciële vragen beantwoord over de verhuiskostenvergoeding bij renovatie. Dit op verzoek van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees meer...

Pandrecht en eigendomsvoorbehoud

Eén van de mogelijkheden voor een ondernemer om zich te beschermen tegen een niet betalende afnemer is het eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst over op de koper nadat de koopprijs geheel is voldaan. De koper wordt dus geen eigenaar van de zaken maar is slechts houder hiervan zolang volledige betaling van de koopprijs niet heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Recente blogs

Bouwstop woningbouwproject wegens inbreuk op auteursrecht

De aannemer geeft een architect de opdracht tot het ontwerpen en ontwikkelen van appartementen.

Lees meer...

Concerngarantie niet altijd faillissementsproof

De moedermaatschappij van huurder heeft een concerngarantie afgegeven inhoudende dat zij hoofdelijk medeschuldenaar is voor alle verplichtingen van huurder voortvloeiende uit een huurovereenkomst.

Lees meer...

Vermogensinstandhoudingsverklaring.

Is toestemming echtgenoot noodzakelijk?

Lees meer...
Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.