hoek
 

Scheiden?

U en uw partner gaan uit elkaar en u wilt de zaken goed geregeld hebben

 

Letsel?

U bent slachtoffer geworden van een ongeval of medische fout

 

Arbeidsconflict?

U heeft een conflict met uw werkgever of wilt personeel ontslaan

 

Zakelijk conflict?

U wilt weten welke algemene voorwaarden van toepassing zijn

 

Incasso?

Wij regelen het

 

Huurcontract?

U bent huurder of verhuurder en wilt weten wat uw rechten zijn

Avondopenstelling

Overdag geen tijd? U kunt ook op woensdagavond bij ons terecht. Onze advocaten zijn dan beschikbaar voor mediation, intake- gesprekken of het inloopspreekuur.

 

Recente publicaties

Wet Werk en Zekerheid – De wijzigingen op een rijtje

Het afgelopen jaar zijn er nogal wat wijzigingen van kracht geworden ten aanzien van de Wet Werk en Zekerheid.

Lees meer...

Huurrecht en Insolventie

Op 11 mei 2016 geeft Louis de Boef les aan advocaten ten behoeve van de Specialisatieopleiding Huurrecht. 

De door hem opgestelde bundel vindt u hier.

Lees meer...

Wilt u liever thuis werken?

Sinds 1 januari 2016 zijn de mogelijkheden daarvoor uitgebreid door de Wet flexibel werken.

Lees meer...

Recente blogs

Uitgebreid verweer voeren tegen een faillissementsverzoek heeft nut

De Hoge Raad heeft op 8 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1513) bevestigd de juistheid van een uitspraak van het gerechtshof inhoudende dat het bestaan van (meerdere) schulden, wel een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde is om het faillissement uit te spreken.

Lees meer...

Pandrecht verhuurder en fiscus

Een verhuurder kan worden geconfronteerd met een insolvente huurder. Wanneer de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, kan de curator op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. De huur vanaf datum faillissement is een concurrente boedelschuld. Evenwel vindt in veel faillissementen ook hierop geen betaling plaats.

Lees meer...

Wet Doorstroming Huurmarkt

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. De wet brengt via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek een aantal belangrijke veranderingen met zich op het gebied van het huurrecht woonruimte. Hierna worden deze kort behandeld.

Lees meer...