hoek
 

Echtscheiding?

U en uw partner gaan uit elkaar en u wilt de zaken goed geregeld hebben


Lees meer...

 

Letsel?

U bent slachtoffer geworden van een ongeval of medische fout


Lees meer...

 

Arbeidsconflict?

U heeft een conflict met uw werkgever of wilt personeel ontslaan


Lees meer...

 

Turbo-Liquidatie?

Wij adviseren als u uw onderneming wilt beeindigen


Lees meer...

 

Incasso?

Wij regelen het
Lees meer...

 

Huurcontract?

U bent huurder of verhuurder en wilt weten wat uw rechten zijn


Lees meer...

Avondopenstelling

Overdag geen tijd? U kunt ook op woensdagavond bij ons terecht. Onze advocaten zijn dan beschikbaar voor mediation, intake- gesprekken of het inloopspreekuur.

 

Recente publicaties

Huwelijkse voorwaarden en faillissement

Op grond van artikel 20 Fw omvat het faillissement het gehele vermogen van de schuldenaar en al hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft. Wanneer de schuldenaar in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan, wordt op grond van artikel 22 Fw het faillissement tevens beschouwd als een faillissement van de gemeenschap. Dit brengt mee dat ook het vermogen van de echtgenoot of geregistreerd partner van de gefailleerde in de failliete boedel valt. Hoewel de echtgenoot of de geregistreerd partner zelf niet failliet is verklaard, wordt hij of zij op deze wijze wel in het faillissement betrokken.

Lees meer...

De verhuurder van woonruimte en airbnb

De hoofdregel is dat ingebruikgeving van het gehuurde is toegestaan, tenzij de huurder moest aannemen dat de verhuurder daartegen redelijke bezwaren heeft (artikel 7:221 BW). Voor woonruimte ligt dit echter anders. Op grond van artikel 7:244 BW is de huurder van woonruimte niet bevoegd om het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven. Aldus is onderhuur van woonruimte niet toegestaan. Maar hoe zit dat nu bij verhuur via een website als airbnb?

Lees meer...

Berekening kinderalimentatie: werkelijke woonlast versus forfaitaire woonlast

Partijen hebben twee minderjarige kinderen en scheiden in 2015. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij V. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld. V gaat in hoger beroep. Volgens haar heeft de rechtbank ten onrechte rekening gehouden met de forfaitaire woonlast van M, aangezien deze aanmerkelijk afwijkt van de werkelijke, aanzienlijk lagere woonlasten van M.

Lees meer...

Recente blogs

Levensonderhoud na echtscheiding

Vrouwen dienen er na echtscheiding rekening mee te houden dat zij na enige tijd geheel of gedeeltelijk in eigen levensonderhoud moeten gaan voorzien.

Lees meer...

Slechte moraliteit huurder: makelaar aansprakelijk

De eigenaar van een woning heeft de woning te koop staan. De woning staat leeg.

Lees meer...

Verkoper aansprakelijk voor tekort in faillissement

De directeur groot aandeelhouder heeft alle aandelen van de vennootschap overgedragen voor € 1,00.

Lees meer...